EKSPERT: Konspirasjonsteoretikar Ludvig Lindeflåten er mest kjend for å ha utvikla modeller der han prøver å underbyggja påstanden om at småstatar planlegg verdsherredøme.  Foto: Elin Fote Lynsjing

Rykteflom etter at ordføraren har vore vekke i tre månader

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.