SAMLA INFORMASJON: Tysdag rodde konspirasjonsteoretikar Ludvig Lindeflåten rundt Krykkjebakkholmen på leiting etter russisk aktivitet.  Foto: Stein E. Nyfjolling

Ordføraren kan bli felt av mogleg Russland-kontakt

Troverdig om ung asylsøker

Bokanmeldelse

Også i skjønnlitterær form kan vi høste kunnskaper som kan komme til nytte i det ansvar vi alle har for en god integrering av våre nye landsmenn.

Jakobs drøm

andakt

Jakob visste det ikke – og mange vet det ikke – men Gud er ikke langt borte fra noen av oss!