PRØVEPREIK: «Mykje kjærleik, mykje håp og litt tru. Mykje lys og mykje varme». Dette er ein liten del av bodskapet Milfred 1.0 hadde til redaksjonen i Krykkjebakkposten.  Foto: Stein E. Nyfjolling

Ny sokneprest kan løysa den fastlåste teologiske situasjonen i kyrkja

Dødshjelp for livstrøtte

kulturnotat

Det er altså ikke bare døende pasienter med uutholdelige smerter som kan motta dødshjelp; det er tilstrekkelig at pasienten ikke har utsikter til å leve lenger enn seks måneder.

Næringskildene

andakt

«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.» Apg 2,42.