PRØVEPREIK: «Mykje kjærleik, mykje håp og litt tru. Mykje lys og mykje varme». Dette er ein liten del av bodskapet Milfred 1.0 hadde til redaksjonen i Krykkjebakkposten.  Foto: Stein E. Nyfjolling

Ny sokneprest kan løysa den fastlåste teologiske situasjonen i kyrkja

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.