ANBEFALER FORELDRE Å TALE: – Er det noe denne generasjonen trenger, så er det å bli fortalt en skikkelig fortelling om hvem de er, og det trenger de å høre fra noen som har sett dem og ser dem med kjærlighet, sier Bård Eirik Hallesby Norheim, tidligere konfirmantprest.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

– Dette er vi sammen om

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.