KJØRETUR: Oddvar Omland tok kona med på kjøretur annenhver dag da hun bodde på sykehjemmet. Tirsdag døde Ester, eller Molle, som han kalte henne.  Foto: Stein Gudvangen

En historie om kjærlighet i gode og onde dager

– Europa er et sekulært unntak

Ny bok

Ekspansive menigheter i det globale Sør ønsker å nå det sekulariserte Europa med misjon. Norske forskere bak boken «Global kristendom» er avventende til potensialet.

Foreldre + skule = sant!

synspunkt

Hovedpoenget med det dei gjorde var at foreldra blei meir involverte og det blei arbeidt med eit tettare samarbeid med heim og skule.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.