NATTVERD: Når det er altergang, kommer folk fram. Kapellan Valborg Orset Stene inviterer til Herrens måltid under den faste messen hver onsdag klokka 12:00 i Oslo domkirke.  Foto: Stein Gudvangen

– Nattverd viktigst for kirkegangen

Styrelederen blir nå ansatt

indre sjø

Ingolf Solsvik (73) går av som styreleder, men han begynner som konstituert daglig leder i Den indre sjømannsmisjon (DISM) fra i sommer.

– Viktigste møte siden 1880

landsmøte

Nestor Knut Oldeide (91) i Den indre Sjømannsmisjon (DISM) har en klar oppfordring til landsmøtet som skal avgjøre kystmisjonens framtid.