NATTVERD: Når det er altergang, kommer folk fram. Kapellan Valborg Orset Stene inviterer til Herrens måltid under den faste messen hver onsdag klokka 12:00 i Oslo domkirke.  Foto: Stein Gudvangen

– Nattverd viktigst for kirkegangen

Rødt krever folkeavstemning om Acer

POLITIKK

Rødt mener det finnes motstandere av EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer i alle partier som vil stemme for, og krever folkeavstemning om saken.

Nok stillhet

andakt

Det er viktig å bruke nødvendig og nok tid til stillhet og bønn!