LIVSKALL: Engasjementet for kirkens kår under kommunistisk styre ble både arbeidskrevende og meningsgivende for Michael Bordeaux.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

– Troen min er blitt mye sterkere av kontakten med forfulgte kristne

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.