I KONTAKT: Yuniyono Kho kommer fra et land der drøyt 80 prosent av befolkningen er muslimer, men både han og søsknene gikk på en kristen skole. Slik kom han i kontakt med kristendommen.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Kristen på jobb, men hva så?

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.