LUTHERSK ÅND: – Vi kan love mye moro i luthersk ånd, sier Leif Arild Steen (til høyre), som her er sammen med kollegaer. Fra venstre: Silje Vignes Flesjå, Tolli Frestad og Svanhld Eggebø Spanne.  Foto: Ove Eikje

Lager latter med Luther

Vil ha ny sædpolitikk

BIOTEKNOLOGI

Regjeringen vil innføre plikt til å fortelle barna om de er unnfanget ved donorsæd. Usikkert om de får flertall.

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).