HUGST: Dagfinn Høybråten har med seg en lang rekke tradisjoner som bare må gjøres før jul. En av dem er å hugge juletre i egen skog på Nesodden i Akershus.  Foto: Tor Weibye

Julen er ikke helt den samme uten

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.