TEOLOGISK: Teologisk er ikke fødselsfeiringen like viktig som påske, og delvis også epifani, Kristi Åpenbaringsdag, ifølge Aavitsland.  Foto: Lazyllama, Fotolia

«Julefeiringen er en kopi»

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.