TEOLOGISK: Teologisk er ikke fødselsfeiringen like viktig som påske, og delvis også epifani, Kristi Åpenbaringsdag, ifølge Aavitsland.  Foto: Lazyllama, Fotolia

«Julefeiringen er en kopi»

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).