HJEMLANDET: – Israel er hjem­landet til Guds folk. Jesus ble tatt opp til himmelen fra Jerusalem, og her skal han også komme igjen. ­Jesus ­kommer ikke tilbake til Bergen­, sier Berit ­Holgersen Steensen.
  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

– Jesus kommer ikke tilbake til Bergen

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.