EKSTRA-MØDRE: Omad med sine to norske «mødre», Torunn Haukvik Minnesjord (t.v.) og Torunn Venheim. Begge er leksehjelpere i Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) i Skien.  Foto: Ingunn Rui

Knakk lesekoden og fikk to nye mødre

Med eget liv som innsats

Bokanmeldelse

Det gikk flere tiår før de orket å fortelle, og ikke alle trodde på det de fortalte heller. Først på 1970-tallet snudde det.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».