ETT: – Som biskop er to ting viktig: På den ene siden skal vi ivareta læren. På den andre siden har vi et ansvar for enheten, sier biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark bispedømme.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Enhetsbiskopen

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)