STORE NAVN: Tore Kulleseid spiller gitar, leder lovsang, skriver musikk og produserer plater. Han jobber med store navn som Michael W. Smith, Chris Tomlin og Matt Redman.  Foto: Eivind Horne, IMI Kirken

– Gud fortjener mer enn annenrangs musikk

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.