STORE NAVN: Tore Kulleseid spiller gitar, leder lovsang, skriver musikk og produserer plater. Han jobber med store navn som Michael W. Smith, Chris Tomlin og Matt Redman.  Foto: Eivind Horne, IMI Kirken

– Gud fortjener mer enn annenrangs musikk

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.