vil savnes: Familiene til ekteparet vil savne dem når de reiser ut. F.v. familien Pettersen: Magnus, Sigbjørn, Morten, Mina, Liv Marit, Mathias med Hannah og Oddbjørg. Familien Aarseth: Johannes, Lars, Elisebet, Elisa og Jan Helge.  Foto: Silje Rognsvåg

Endelig innviet som utsendinger til Indonesia

Russekulten

debatt

Jeg sliter med å kombinere min tro med russetid, og velger derfor å ikke være russ. La meg forklare hvorfor.

Israels mange venner

synspunkt

Hva mener vi når vi taler om landløftet til Israel? Bør også dette løftet leses i lys av Det nye testamentet? Er det gitt at staten Israel i alle deler er identisk med Israels folk, slik det omtales i Bibelen?

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.