ONSDAGSFRED: Rundt arbeidsbordet i Porsgrunn Baptistkirke hersker sedvanlig onsdags-fred og arbeidsro. Foran Ragnhild Nyheim Grønseth, i bakgrunnen Marit Olsen.  Foto: Ingunn Rui

Maler vinduer mot evigheten

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).