SELVOPPLEVD: Det var helt tyst i benkradene da Hein Kvalheim snakket til konfirmantene i Bønes kirke. Mye av innholdet i formidlingen fra Kvalheim sin side er basert på egne erfaringer.  Foto: Tor-Helge Gundersen

Pusher konfirmanter til bedre selvbilde

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.