TRYKKENDE: – Det er så lett å komme under en trykkende fordømmelse. Å få lov til å bekjenne sannheten om at vi er akseptert av Gud, er en befrielse, synes Marie Hognestad. Hun elsker å synge om korset.  Foto: Irene Lovund

Et sted mellom bønn og lovsang

Alle taper når journalistikken svekkes

Lederartikkel

Der det finnes mennesker vil det alltid finnes fare for maktmisbruk, og der det finnes systemer vil det alltid være fare for at systemene enten blir misbrukt eller ikke fungerer.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.