LEDERANSVAR: – En riggbolt er en liten tapp, men den er veldig sterk, sier Bjarte Tonheim og tok bolten som et tegn fra Gud på hva som var hans rolle.  Foto: Inger Anna Drangsholt

En riggbolt på Guds seilskip

Luther og djevelen

andakt

Djevelen ble nok nedkjempet av Jesus på korset, men helt til den siste dag gjør han sitt «beste» for å myrde og ødelegge.