LEDERANSVAR: – En riggbolt er en liten tapp, men den er veldig sterk, sier Bjarte Tonheim og tok bolten som et tegn fra Gud på hva som var hans rolle.  Foto: Inger Anna Drangsholt

En riggbolt på Guds seilskip

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.