LEDERANSVAR: – En riggbolt er en liten tapp, men den er veldig sterk, sier Bjarte Tonheim og tok bolten som et tegn fra Gud på hva som var hans rolle.  Foto: Inger Anna Drangsholt

En riggbolt på Guds seilskip

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.