LEDERANSVAR: – En riggbolt er en liten tapp, men den er veldig sterk, sier Bjarte Tonheim og tok bolten som et tegn fra Gud på hva som var hans rolle.  Foto: Inger Anna Drangsholt

En riggbolt på Guds seilskip

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?

Illusjonen om den 12. uke

lederartikkel

«Alle mennesker har like rettigheter. Det er et grunnleggende prinsipp i vår vestlige sivilisasjon. Men når blir et menneske et menneske? Det er et viktig spørsmål i abortdebatten», skriver Dagen på lederplass.

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?