LAGER KORS: Korsene har blitt en hobby, men de har også satt ham i kontakt med mennesker og miljø som han ikke vanligvis har kontakt med. – Korset har to sider. Lov og evangelium, synd og nåde, sier prest Karsten Christensen.

Denne presten lager sine egne kors

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).