OMSORG: Støtte er enormt viktig for en ung, gravid kvinne. Den ene personen som bryr seg kan utgjøre en stor forskjell, sier jordmor Gunvor Raundalen.  Foto: Eivind Algrøy

Uventet ventende

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).