TILLIT: I kirkene opplever mange at de møter et samfunn fylt av kjærlighet og tillit. Foto: Johanna Hundvin Almelid

To bølger av vekkelse

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)