FOLKEMORDETS BARN: Tusener av armenske barn ble foreldreløse i årene under og etter 1. verdenskrig. Det ottomanske regimet drepte foreldrene deres. Bildet er fra Aram Bezikian, et museum over det armenske folkemordet i Beirut.  Foto: Aram Bezikian

Tragedien jeg ikke fikk øye på

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.