FULL INNSATS: Det er full innsats når fotballspillere fra ulike nasjoner barker sammen i gymsalen til pinsemenigheten Klippen på Jørpeland.  Foto: Ove Eikje

Populært med asylKRIK for innvandrere

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)