BER: Steinar Lofnes (t.h) og Patrick Wienberg er blant dem som praktiserer forbønn for syke.  Foto: Simon Eidesvik

Derfor ber de for syke

Nytter det å be?

andakt

Har ikke du også mange ganger følt at Gud var sen? Har du ikke mange ganger bedt bønner over lang tid som aldri ble besvart?