KONFRONTASJON: Pierre og Neila går rett i tottene på hverandre under den første forelesningen Neila deltar på. Etter hvert blir de to bedre kjent.  Foto: Ordets makt

Når sannheten ikke forplikter

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.