HJELPER TIL: Bo, sammen med sauen Ruth og duen David, gjør det som skal til for at Maria og Josef skal unnslippe farene som lurer.  Foto: United International Pictures

Jakten på julekjernen

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.