BARN: Flere barn er med i filmen. - At det noen ganger kan være litt kjedelig å delta i bønn, er noe vi ser igjen flere steder, sier regissør Lars Petter Gallefoss.

– Det å kjede seg litt er felles for kristne altergutter og unge buddhistmunker

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.