BARN: Flere barn er med i filmen. - At det noen ganger kan være litt kjedelig å delta i bønn, er noe vi ser igjen flere steder, sier regissør Lars Petter Gallefoss.

– Det å kjede seg litt er felles for kristne altergutter og unge buddhistmunker

Et morshjerte

andakt

Denne lille tildragelsen fra virkeligheten bør minne oss om ham hvis hjerte slår enda varmere og omsorgsfullt for oss enn hva et morshjerte kan gjøre.