STOR INNFLYTELSE: Utstillingene i Lutherhaus i Wittenberg forteller om de mange sporene Martin Luther har satt i europeisk historie.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Samler seg om tese 62

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.