STOR INNFLYTELSE: Utstillingene i Lutherhaus i Wittenberg forteller om de mange sporene Martin Luther har satt i europeisk historie.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Samler seg om tese 62

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?

Illusjonen om den 12. uke

lederartikkel

«Alle mennesker har like rettigheter. Det er et grunnleggende prinsipp i vår vestlige sivilisasjon. Men når blir et menneske et menneske? Det er et viktig spørsmål i abortdebatten», skriver Dagen på lederplass.

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?