Ønsker råd: Andy Crouch har erfart at mange ønsker råd om hvordan en kan leve godt som familie i en digital tidsalder.  Foto: Steve Heap, Fotolia

«Gud ber oss hvile - teknologien ber oss jobbe»

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.