STOR BETYDNING: Svanhild Hundseth og Anne Buene er kolleger ved Sygna videregående skole i Balestrand. De har en felles historie som har fått stor betydning for dem begge.  Foto: Marit Almelid Grøneng

– Vil du ha kaffe, eller vil du bli frelst?

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.