OPPSUMMERING: Seminaret har vart i tre dager. Nå er det tid for en oppsummering av hva de har lært. Tsegahun Assefat (i lyseblå skjorte) leder barne- og ungdomsavdelingen i Mekane Yesus-kirken.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Kurser unge i verdens største kirke

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.