SAVNER FAR: Marco og Mina sitter sammen med søsteren og moren. Guttene holder et portrett av faren.  Foto: World Watch Monitor

Brødre så faren bli skutt og drept på klostervei

Kraften i Jesu navn

sang

Hillsong har på mange måter blitt ensbetydende med begrepet «moderne lovsang». Og mange har forsøkt å gjøre dette begrepet ensbetydende med enkle tekster, subjektive tema og repeterende refreng.

Et drastisk valg

globalt perspektiv

Fra et globalt perspektiv er endringen at bildet nå bærer mye mer preg av å være et lappeteppe enn et tydelig geografisk vindu.