FORFULGT: Bildet viser overlevende jehovas vitner fra de nazistiske konsentrasjonsleirene.  Foto: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

En annerledes historie om Holocaust

Nytter det å be?

andakt

Har ikke du også mange ganger følt at Gud var sen? Har du ikke mange ganger bedt bønner over lang tid som aldri ble besvart?