UNG FORFATTER: Julie Sivertsen er i en alder av 20 år trolig en av landets aller yngste forfattere. I fjor høst debuterte hun med vikingromanen «Fortidens hemmelighet». Hun forteller om gode tilbakemeldinger på sin første utgivelse.  Foto: Rebekka Teigen

Julie (20) 
fikk oppfylt 
forfatter
drømmen

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.