MYE ØVING: Døveprest Inge Sørheim er i full sving med å lære seg tegnspråk. Det må mye øvelse til for å få språket til å sitte.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Inge vil tale for døve ører

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.