Religiøst: Kjell Tveter mener det ikke er noen tilfeldighet at 150 år med evolusjonslære har gitt 150 år med sekularisering. Illustrasjonen viser et mye brukt symbol, som gir «Jesus-fisken» bein og påskrift etter Charles Darwin, evolusjonsteoriens far.  Foto: Argus, Fotolia

Utfordrer naturalistisk fremstilling av verden

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.