HANDIKAP: Mange som har et synlig handikap eller lidelse kan føle det vanskelig å komme inn i kristne sammenhenger, sier mastergradsstudent Asbjørn Gabrielsen. Han fikk toppkarakter for sin oppgave om sykdom og helbredelse i kristne menigheter.  Foto: Gemena communication

Setter aksept foran helbredelse

Alle taper når journalistikken svekkes

Lederartikkel

Der det finnes mennesker vil det alltid finnes fare for maktmisbruk, og der det finnes systemer vil det alltid være fare for at systemene enten blir misbrukt eller ikke fungerer.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.