GUDS KJÆRLIGHET: – Vi ønsker å sende en generasjon som nekter å la frykten diktere og definere, men som lar Guds kjærlighet definere dem, sier Thomas Wilhelmsen, inn-hovedansvarlig på Impuls (bildet).  Foto: Atle Havnerås

Musikken ble hans inngangsport til troen

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.