KUNST OG SAMTALE: Da Bertil Forslund ble en kristen tok han penselen fatt. Penselen har ledet ham til gode samtaler om tro og kunst.  Foto: Lina Hagström

Ble kristen, og kunstner

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?