VITNESBYRD: Nabeel Qureshi kom til tro på Jesus etter å ha undersøkt det historiske grunnlaget for islam og kristen tro.  Foto: RNS

– Vitnet om Jesus Kristus med en sjelden autoritet

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.