VITNESBYRD: Nabeel Qureshi kom til tro på Jesus etter å ha undersøkt det historiske grunnlaget for islam og kristen tro.  Foto: RNS

– Vitnet om Jesus Kristus med en sjelden autoritet

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.