VITNESBYRD: Nabeel Qureshi kom til tro på Jesus etter å ha undersøkt det historiske grunnlaget for islam og kristen tro.  Foto: RNS

– Vitnet om Jesus Kristus med en sjelden autoritet