Interessert: Internett er blant det som har ført til en økt interesse for kristendommen blant muslimer.  Foto: Palangsi, Yayimages

– Kristne bør snakke som Jesus, ikke om Jesus

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)