VITENSKAP: Kjent motiv fra møtet der prins Filip forsøkte å få Martin Luther og Ulrich Zwingli til å bli enige om synet på brødet og vinen i nattverden. Blant de tilstedeværende var Andreas Osiander, som senere gav ut Kopernikus berømte skrift om himmellegemenes bevegelser.  Foto: Juulijs, Fotolia

– De omfavnet vitenskapens fremskritt

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).