VITENSKAP: Kjent motiv fra møtet der prins Filip forsøkte å få Martin Luther og Ulrich Zwingli til å bli enige om synet på brødet og vinen i nattverden. Blant de tilstedeværende var Andreas Osiander, som senere gav ut Kopernikus berømte skrift om himmellegemenes bevegelser.  Foto: Juulijs, Fotolia

– De omfavnet vitenskapens fremskritt

Tre mødre hedres

HEDRES

Mødrene Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen har kjempet for trisomi-barns likebehandling. Derfor tildeles de Livsvernprisen 2018.

Vil ha ny sædpolitikk

BIOTEKNOLOGI

Regjeringen vil innføre plikt til å fortelle barna om de er unnfanget ved donorsæd. Usikkert om de får flertall.

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).