UTEN DEKNING: – Formelen «Skriften alene» har blitt brukt til en type individualisme, en frigjøring av Skriften fra tradisjonen som ikke har dekning i hvordan man brukte formelen på reformasjonstiden, sier Oddvar Johan Jensen.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

– Martin Luther mente aldri at Skriften skulle forlate kirken

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).