UTEN DEKNING: – Formelen «Skriften alene» har blitt brukt til en type individualisme, en frigjøring av Skriften fra tradisjonen som ikke har dekning i hvordan man brukte formelen på reformasjonstiden, sier Oddvar Johan Jensen.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

– Martin Luther mente aldri at Skriften skulle forlate kirken

Skal vi være uenige for alltid?

Kirkesplittelse

Siden Kirkemøtets vedtak om å innføre en liturgi for likekjønnede, har Den norske kirke vært i åpen konflikt. – Ikke et nytt fenomen, sier kirkehistoriker.

Dypere

andakt

Det sies at vi lever i et samfunn friere enn noen gang. Og at problemet heller er for mange valgmuligheter enn for få. Men det er kanskje ikke hele bildet.