ELSKET HAUGESUND: Moritz Rabinowitz er kalt mannen som elsket Haugesund. Han kom til sildabyen i 1911 og startet klesbutikk.  Foto: Margitt Pettersen

Hele fylket skal bli kjent med denne mannen

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)