TVIL PÅ TVIL: Tim Keller utfordrar dei som er skeptiske til kristen tru, til å stille kritiske spørsmål til føresetnadene til eit sekulært livssyn.  Foto: Pressefoto

Samtalar med dei skeptiske

Nytter det å be?

andakt

Har ikke du også mange ganger følt at Gud var sen? Har du ikke mange ganger bedt bønner over lang tid som aldri ble besvart?