INKARNASJONEN: Samfunnskritikken leder ham inn i det jeg oppfatter som denne bokens hovedpoeng, nemlig at både samfunnet, men også kirken, står i fare for å underkjenne selve inkarnasjonens budskap, at Gud ble menneske. Det skal godt gjøres å finne et mer fundamentalt brudd med kristen tro, skriver Tarjei Gilje. På bildet ser vi forfatter Magnus Malm under sommerens Korsvei-festival.  Foto: Silje Rognsvåg

Når karismatikken erstatter evangeliet

Nytter det å be?

andakt

Har ikke du også mange ganger følt at Gud var sen? Har du ikke mange ganger bedt bønner over lang tid som aldri ble besvart?