INKARNASJONEN: Samfunnskritikken leder ham inn i det jeg oppfatter som denne bokens hovedpoeng, nemlig at både samfunnet, men også kirken, står i fare for å underkjenne selve inkarnasjonens budskap, at Gud ble menneske. Det skal godt gjøres å finne et mer fundamentalt brudd med kristen tro, skriver Tarjei Gilje. På bildet ser vi forfatter Magnus Malm under sommerens Korsvei-festival.  Foto: Silje Rognsvåg

Når karismatikken erstatter evangeliet

Begeistret for Bibelen

lederartikkel

I en tid da mye flyter både i kulturen og teologien, er fast forankring i Bibelen det eneste som duger for den som vil bli bevart og vokse som kristen.

Her gir også barna tiende

tiende

Fråtsing er uetisk så lenge det finnes fattige, mener familien Due-Tønnesen. Derfor ga barna bort ti prosent av konfirmasjonsgaven til bistand og misjon.

Stort lys

andakt

Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. (Jes 9:2)