INKARNASJONEN: Samfunnskritikken leder ham inn i det jeg oppfatter som denne bokens hovedpoeng, nemlig at både samfunnet, men også kirken, står i fare for å underkjenne selve inkarnasjonens budskap, at Gud ble menneske. Det skal godt gjøres å finne et mer fundamentalt brudd med kristen tro, skriver Tarjei Gilje. På bildet ser vi forfatter Magnus Malm under sommerens Korsvei-festival.  Foto: Silje Rognsvåg

Når karismatikken erstatter evangeliet

Yrkesforbud for Carissimi-prester?

debatt

I alle år har jeg fått høre at det er plass i kirken for meg og mine meningsfeller. Men nå når Åpen Folkekirke har inntatt flertallet i flere bispedømmeråd, kan det være grunn å spørre om det går mot yrkesforbud for prester som Bruun og undertegnede.