FRELSE: Frykten for straff og evig fortapelse er ikke evangeliets hovedanliggende, er Borgs hovedtese. Det er frelse og frigjøring her og nå. Dermed får også spørsmålet om offer en annen vinkling, skriver Tor B. Jørgensen.  Foto: Fotolia

Gjenoppdaget kristendom?

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).