INSPIRASJON: Halldorf har med en sjelden insisterende mildhet holdt fast ved det han ser på som en hovedkurs for kirken. Her er han en viktig inspirasjonskilde. Og jeg vil si at han har en profetisk stemme, skriver Tarjei Gilje.  Foto: Lars Akerhaug

En profetisk stemme

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)